Home » » TARİHİN EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARI

TARİHİN EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARI


TARİHİN EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARI

Dünyayı yöneten ve asla unutulmayacak imparatorluklar!

MAYA İMPARATORLUĞU


16. yy’a kadar büyük bir medeniyet ve insanlığa miras bıraktıkları piramitlere sahip olan Mayalar, İspanyol işgalciler tarafından tarihten silindi. 2012 Aralık’ta biteceği düşünülen bir takvimleri de vardı.

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU 


(MÖ 220 – MÖ 45) Bilinen ilk imparatorları Teoman'dır. En büyük imparatorları ise, Mete 'dir. Çinliler önüne geçemedikleri saldırılarının ardından M.Ö. 214yılında Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. Hunlar en parlak dönemini Mete zamanında yaşamıştır. Teoman'dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir. Mete, İpek Yolu 'na egemen olmak için Çin ile savaşmıştır. M.Ö. 200  yıllarında Çin'i yenilgiye uğratarak vergiye bağlamıştır. Mete devrinde Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara hakim olunmuştur. MÖ 45 den sonra bölünmüş, MS 350 yıllarında ise orta asya steplerinden kopup avrupaya gelmişler, Batı Hun İmparatorluğunu kurmuşlardır. Batı Hun imparatorluğunun en büyük hükümdarı da Atilla’dır! Batı Hun İmparatorluğu da 470 yılına kadar hüküm sürmüştür!

ROMA İMPARATORLUĞU


Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde MÖ 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan Antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren Roma İmparatorluğu, 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü'yle Avrupa'ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci Padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar sürdürmüştür.

PERS İMPARATORLUĞU


MÖ 550 - MÖ 330 yılları arasında kurulan bir imparatorluktur. Persler Büyük Kiros (ya da II. Kiros ya da II. KYROS) önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. Bundan sonra Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir.

Ermenistan'ı, Lidya'yı ve Krezus'ün servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iskit-saka imparatorluğu ile savaş yapmış ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomrisin ordusuna mağlup olarak hayatını kaybetmiştir.

İNGİLİZ İMPARATORLUĞU

Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır.

En güçlü döneminde dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktur, bir yüzyıl boyunca dünyanın en önde gelen küresel gücüydü. 1922'de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı ve toprakları 13.000.000 milkare (33.000.000 km2) kapsadı.

FRANSIZ İMPARATORLUĞU

Bu imparatorluk 1534'te başlayarak Cezayir'in bağımsızlığı kazandığı 1962 tarıhine kadar sürmüştür. Döneminde dünyanın yüzde 10'luk kısmı Fransızlar'a aittir.

İSPANYOL İMPARATORLUĞU

Beş kıtada toprağı olan, dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri de dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır. 16. ve 17. yüzyıllardaki kıtalararası yapısına rağmen koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda ise devlet yapısı tamamen kolonisel bir yapıya dönüşmüştür.

MOĞOL İMPARATORLUĞU

1206–1294 yılları arası Asya'da kurulmuş eski bir imparatorluk. Hun İmparatorluklarının yıkılmasından sonra Kırgız halklarından çıkan Yesügey Han'ın oğlu Cengiz Han bu imparatorluğu kurmuştur.

Dünya'nın % 22'sine yayılmış 34 milyon km² 'den fazla bir alanı kapsıyan, ve tarihin bitişik sınırlara sahip olmuş en büyük imparatorluğudur. 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu. Güneydoğu Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı

OSMANLI İMPARATORLUĞU


1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk devletidir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır.

QING HANEDANI

1644-1911 yılları arasında Çin'de hüküm sürmüş hanedandır. Kurucusu Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin'in son imparatorluk hanedanıdır.

ATLAS GRUP KÜLTÜR HİZMETİDİR!

Share this article :

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
Copyright © 2011. ATLAS . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger