Home » , , » OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜ

OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜ

OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜ


Osmanlıyı Çökerten Dış Borç Süreci Kırım Savaşı'yla Başlar

"Resmi tarih" anlayışımızın yanlış değerlendirdiği olaylardan biri de Kırım Savaşı'dır.

1853'te başlayıp 1856'da biten bu savaş, genellikle "resmi tarih" tarafından, Osmanlı'nın Ruslara karşı kazandığı bir zafer ve imparatorluğu yeniden Avrupa'nın büyük devletleri arasına sokan bir olay olarak görülür.

Oysa durum bambaşkadır:

Kırım Savaşı, Osmanlı'nın mali, siyasi ve fiili çöküş sürecine yol açan mekanizmayı yani dış borç batağını başlatan ve böylece sonuç olarak imparatorluğun tarih sahnesinden silinmesine yol açan savaştır.

Kırım Savaşı'nın Ardında Dönen Dolaplar

Savaş aslında hem bir Rus saldırısı hem de bir İngiliz-Fransız kışkırtması sonunda başlamıştır.
1774'teki Küçük Kaynarca Antlaşması'yla, Rus Çarı'na Osmanlı'nın Ortodoks tebaasının koruyuculuğunun verilmesiyle doruk noktasına ulaşan Rus-lngiliz rekabeti, araya Fransızların da girmesiyle, Kırım Savaşı'na yol açmıştır.

Anlaşmazlık konusu da çok ilginçtir:

Günümüzdeki "Küresel Terörün" kaynağı olan Ortadoğu Sorunu ve Kudüs'ün yönetimi yatar Kırım Savaşı'nın altında.

Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'teki hizmetlerin görülmesinde Katolik Hıristiyanlarla Ortodoks Hıristiyanlar arasında bir denge gözetmektedir.

Rusya bu hizmetler konusunda Ortodokslara haksızlık edildiğini öne sürer ve belli ayrıcalıklar ister.

Fransa ise Kudüs'teki hizmetlerin Katolikler tarafından yerine getirilmesinde ısrarlıdır. İki ateş arasında kalan Osmanlı İmparatorluğu, Hıristiyanlar bakımından kutsal olan yerlerin Müslümanlar için de mukaddes olduğunu belirtir ve hizmetlerin Müslümanlarca yerine getirilmesine karar verir.

İşte bu noktada Osmanlı'nın paylaşılması anlamını taşıyan "Doğu Sorunu" fiilen gündeme gelir; Rusya, ingiltere'ye Osmanlı lınparatorluğu'nun paylaşılmasını önerir.

Bu öneride Osmanlı Imparatorluğu'nu bundan sonra betimleyecek olan "Hasta Adam" deyimi de kullanılmıştır.

Rusya'nın Güneye inmesinden çekinen ingiltere bu gizli öneriyi Osmanlılara haber verir.
Sonunda Rusya, kutsal yerlerin yönetiminde Ortodokslara «incelik verilmesi isteğini bir ültimatom ile Osmanlı İmparatorluğu'na bildirir.

Osmanlıların buna yanıtı, Ortodoksların konumlarının Fatih ve Kanuni dönemlerindeki fermanlarla belirlendiği ve bu fermanların dışına çıkılamayacağı biçiminde olur.

Bu karar Rus ültimatomunun reddi anlamına gelmektedir; Rus Çarı bu yanıta "Sultan'ın elini yanağımda hissediyorum," diyerek tepki verir ve savaş başlar.

Doğu Sorunu

Aslında olay temelde "Doğu Sorunu" adıyla bilinen, Osmanlı lınparatorluğu'nun paylaşılma sorunudur.

İmparatorluk üzerindeki iddialarını, Osmanlıların Hıristiyan tebaası üzerindeki ayrıcalıklar ve oyunlarla sürdürmek isteyen Batılı ülkeler, kendi aralarında anlaşamadıkları için, Osmanlı'yı da birbirlerine karşı kışkırtmaktadırlar.

"Doğu Sorunu", Osmanlı üzerinde emelleri olan Fransa, İngiltere, Prusya (Almanya) ve Rusya arasında rekabete yol açmıştır.

Kırım Savaşı'nın çıktığı dönem Tanzimat Osmanlılarının İngiliz nüfuzu altına girmesinden rahatsız olan Rusya'nın bu nüfuzu kırmak için büyük çabalar gösterdiği bir dönemdir.

1838 Osmanh-İngiliz Ticaret Antlaşması ve bunu izleyen 1839 Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu'nu büyük ölçüde İngiliz nüfuzu altına sokmuştur; Rusya bu durumdan çok rahatsızdır.

İşte Kırım Savaşı da böyle bir rekabete dayalıdır.

Savaş Rusya'nın, Ortodoks tebaanın hakları bahanesiyle Romanya'yı (Eflak-Buğdan) işgal ederek Osmanlı'ya saldırması sonucunda çıkmış, İngiltere ile Fransa'nın ve sonradan Sardunya Krallığı'nın (Piyemonte), İmparatorluğa destek vermesiyle devam etmiştir.

Yani her ne kadar süreç olarak İngiltere'nin Osmanlı'yı Rusya'ya karşı kışkırtması söz konusu ise de Ruslar da Osmanlı üzerindeki İngiliz etkisini kırmak ve kendi nüfuzlarını geliştirmek için kullandıkları Ortodoks tebaayı bahane ederek, savaşı başlatan taraftır.

(İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin'in Boğazlar'da ortak savunma ve üs, Kars ve Ardahan'dan toprak isteklerini ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni Batı'ya mahkûm ettiğini ilerde ele alacağım. Öyle anlaşılıyor ki, Rus-Sovyet açgözlülüğü zaman zaman ortaya çıkmakta ve hem Osmanlıların hem de Türkiye'nin Batı'ya daha fazla yakınlaşmasına, hatta Batı ile bütünleşmesine yol açmaktadır. Siz isterseniz bu satırları "Batı emperyalizmine kurban etmektedir" diye de okuyabilirsiniz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım istemek için Batı'ya başvurmasıyla başlayan, yani eşitlikçi olmayan bir ilişki, ne yazık ki sonuç olarak sömürülmeye yol açmaktadır.)

Kırım Savaşı'nın Özellikleri

Kırım Savaşı özellikle İngilizlerin anılarıyla tarihe geçmiş pek çok olayın kaynağı olur.

Örneğin ünlü "Lambalı Kadın" Florance Nightingale, bu savaşta hemşireliğin simgesi haline gelir.

Fotoğraf makinesinin ilk kez kullanıldığı savaş da Kırım Savaşı'dır.

Florance Nightingale'in bu denli ünlü olması, savaş sırasında çekilen fotoğraflarına da bağlanabilir.

Komutanlar arasındaki rekabet, ünlü Hafif Süvari Alayı efsanesi hep İngiliz kaynaklarının tarihe mal ettiği malzemelerdir.

Bu savaş Osmanlıları da çok etkilemiştir:

Örneğin Namık Kemal'in ünlü Vatan yahut Silistre oyunu, Silistre Kalesi'ni savunan 10.000 Osmanlı askerinin, 80.000 kişilik Rus ordusunu perişan eden efsanevi zaferi üzerinedir.

Kırım Savaşı'nın ilginç yönlerinden biri de, daha Fransız ve İngilizler savaşa girmeden önce, Rusların Sinop'taki 12 gemilik Osmanlı filosunu basıp gemileri batırması, kenti yakıp yıkmasıdır. Bu baskında 6 tane de ticari gemi batırılmış, 2000'den fazla Osmanlı askeri şehit olmuş, Sinop'ta 2500 ev oturulamayacak hale gelmiş, sivil halktan da ölenler olmuştur.

Bu baskın Avrupa basınında büyük yankılar uyandırmış, Fransa ve İngiltere'nin savaşa girmesi kolaylaşmıştır.

Mustafa Reşit Paşa'nın bilhassa eski gemilerden oluşan bir donanmayı Sinop'a yolladığı, bunun, Fransa ve ingiltere'yi savaşa sokmak için bir oyun olduğu rivayet edilir; aynen Amerikalıların Pearl Harbour baskınını bilmelerine karşın, bu baskını önlemeyerek, ikinci Dünya Savaşı'na girmek için kamuoyunu etkilemekte kullandıklarına ilişkin rivayetler gibi.

Her savaş kendi oyunlarını efsanelerini ve rivayetlerini de birlikte getirmektedir.

Kırım Savaşı da böyle bir savaştır.

Örneğin, İngilizlerin Osmanlıları Rus savaşıyla meşgul ederken Hindistan'daki Müslüman Gürganiye (Babürler) Devleti'ni ortadan kaldırdıkları ve Hindistan'a tümüyle el koydukları da öne sürülen yorumlardan biridir.

Kırım Savaşı'nın hiç üzerinde durulmayan bir sonucu da bu savaş dolayısıyla Ege adalarına ve Anadolu'ya gelen ingilizlerin arkeolojik yağmayı hızlandırmış olmalarıdır..

Tarih bilinci gelişmemiş Osmanlı yönetimini ikna eden İngilizler pek çok arkeolojik eseri İngiltere'ye götürmüşlerdir.

Borçlanma Başlıyor

Kırım Savaşı'ndan çok önce İngiltere, Osmanlı Imparatorluğu'na borç verme girişiminde bulunmuş, bunun için özel çabalar göstermiş ama yetkilileri ikna edememişti.

Şimdi bu tarih derlememizde bir başka tarihi belgeden alıntı yapalım:

2002'de seçimleri kazanan AKP tarafından kurulmuş olan 58. hükümette Kültür Bakanı olan, bir süre sonra yine AKP tarafından kurulan 59. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Doç. Hüseyin Çelik, 1999 yılında DYP Van milletvekilidir.

O zamanlar, bugün bir üyesi olduğu AKP hükümetinin tümüyle bağımlı bulunduğu IMF'in programlarına çok karşıdır.

2000 yılı bütçesi üzerinde, 1999 yılında, mensup olduğu DYP grubu adına Meclis'te yaptığı konuşmada o zamanki hükümetin dış borç politikasını eleştirir ve "ibret olsun" diye Osmanlı'nın dış borç sürecinin nasıl başladığını anlatır.

Bu belge hem Osmanlı imparatorluğu'nun dış borç serüveninin nasıl başladığını anlatması hem de güncel bir politikacının parti değiştirdiği zaman düşüncelerinin de nasıl değiştiğini göstermesi bakımından çok ilginçtir:

"Osmanlı Devleti, 19. asrın başına kadar kesinlikle dış borç almadan devam etmiştir. İlk defa, 1828'deki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşma gereği, Osmanlı Devleti, Rusya'ya çok ciddi bir maddi tazminat ödemek zorunda kalmıştır; bundan dolayı da para bulması gerekmektedir. Bunu fırsat bilen İngiliz ve Fransız sermayedarlar hemen devreye girerek, Osmanlı Devleti'ni borçlandırmak için özel bir gayret içerisine girmişlerdir.

"Osmanlı Devleti'nin borçlanma serüvenini anlatan İngiliz diplomat David Urquhart der ki: Osmanlı Devleti'ni borçlandırma görevi bana verildi, İngiliz sermayedarlarının ve ingiliz hükümetinin bana verdiği talimat şu şekildeydi: Mutlak surette git İstanbul'a ve sana teklif ettiğimiz borçları, Osmanlı Devleti'ne, yöneticilerine kabul ettir, İstanbul'a geldim. O gün, maliyeden sorumlu olan nazır Akif Paşa'ydı. Ben, çok ısrar ettim; Osmanlı Devleti'nin büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldığını ve kendilerine dış borç vermek istediğimizi söyledim. Akif Paşa bana dedi ki: Ben, böyle tarihi ve milli bir felaket karşısında, sizin uzattığınız borcu almayacağım. Ben, halkıma müracaat edeceğim, halkımdan fedakârlık isteyeceğim; ama size borçlanmayacağım. Ben, halkımın etiyle, dişiyle, tırnağıyla kazandığı paraları size faiz olarak ödeyemem. Benim dinim, benden sonraki nesilleri borçlandırmayı men etmiştir, dedi ve kesin bir dille reddetti.

David Urquhart daha sonra, Osmanlıları, Türkleri tanıdıktan sonra, çok ciddi ve gerçekten samimi bir Türk dostu olmuştur. İngiltere'de Türkofiller denilen bir grup vardır; bunların başını çeker ve kendisi Foreign Affairs Committee adı altında, İngiltere'de 21 şubesi olan Türk dostu komiteler kurar ve David Urquhart Sultan Abdülmecit'ten başlamak üzere, Sultan Abdülaziz'e ve Sultan Abdülhamit'e mektuplar yazarak Osmanlı Devletinin dış borçlanmasının ne tür mahzurlar içerdiğini uzun uzadıya anlatır.

Sultan Abdülaziz'e gönderdiği 46 sayfalık bir mektupta, majesteleri, işte, ilk defa dış borcu ben getirdim, teklif ettim ve bu şekilde reddedildi; ama, daha sonraki sizin vezirleriniz, bu uzatılan dışborcu âdeta ulufe zannettiler ve borç aldılar; borcu ödemek için yine borç aldılar; borç faizlerini ödemek için yine borç aldılar ve Osmanlı Devleti'nin borçlarından dolayı, majesteleri, sizin şu anda Avrupa'daki pazarlık gücünüz sıfıra inmiştir. Avrupa ülkeleri karşısında başınız dik bir şekilde dünya sahnesinde kalmak istiyorsanız, kendinizi bu dış borç belasından kurtarın diye, özellikle uzun uzadıya ısrar eder.

Borç Sarmalı

3 Temmuz 1853'te Rusya'nın 35.000 asker ve 72 topla Osmanlı topraklarına (Eflak-Buğdan bugünkü Romanya) saldırmasıyla Kırım Savaşı fiilen başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu bir süre Rusya ile tek başına savaşır. Fakat mali kaynakları böyle bir savaşı sürdürmeye yeterli değildir.

1854'te Fransa ve İngiltere son derece karmaşık ilişkiler sonunda Osmanlıların yanında Rusya'ya karşı savaşa girer ve Osmanlı Devleti tarihinin ilk dış borcunu alır.

Tabii, savaşmak için mali kaynak gereksinmesi içinde olan Osmanlı'ya "dostlar" yardım etmeyecek de kim edecektir?

İlk borç 1854 yılında alınır, miktarı 2,57 milyon Osmanlı Lirasıdır.

Bu borç yetersiz kalınca 1855 yılında 5,64 milyon Osmanlı Lirası daha borç alınır.
Artık "dış borç sarmalı" başlamıştır. Bu sarmal imparatorluğun iflasına yani yok oluşuna kadar sürecektir.

Bu tarihten sonra alınan borçlar ya eski borçların ödenmesi ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı gibi savaşların ve yenilgilerin finansmanı için kullanılır.

Sadece 1870 yılındaki 10,5 milyonluk borç Rumeli Demiryolu'nun inşası için alınmıştır ama bu miktar iflasın gerçekleştiği 1881 yılında 237 milyon Osmanlı Lirasına ulaşan borç miktarı içinde "devede kulaktır".

Yani, endüstri üretimi yetersiz olan, yabancı ülkelerin sömürüsü altında gelişemeyen Osmanlı ekonomisi, aldığı dış borçları ödemek için yeni dış borçlar almış, bu süreç onun tarih sahnesinden silinmesine yol açmıştır.

Dış borçlar Osmanlı İmparatorluğu'nu batırmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti 1954 yılına kadar bu borçları ödemeye devam etmiştir.


Demek ki 1854 yılında başlayan bu süreç, tam yüz yıl boyunca Anadolu'nun dış borç boyunduruğu altına girmesine yol açmıştır.

Prof. Emre KONGAR, Tarihimizle Yüzleşmek


Share this article :
 
Copyright © 2011. ATLAS . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger